Mòdul Professional 08: Anglès

Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Anglès tècnic.

MP08 OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE SUPORT (GAD2)

UF1: SELECCIÓ I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

UF2: OPERACIONS LOGÍSTIQUES DE SUPORT ADMINISTRATIU

Mòdul professional MP09: Empresa i administració

Durada : 165 hores

UF 1: Innovació i emprenedoria - 33 hores

UF 2: empresa i activitat econòmica- 24 hores

UF 3: Administracions públiques - 60 hores

UF 4: Fiscalitat - 48 hores

Mòdul professional 9: Anglès

Durada: 99 hores

 

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Anglès tècnic. 99 hores