L'Institut Montilivi forma part de la Xarxa d'Emprenedoria creada pel Departament d'Ensenyament el curs 2012-13. Un  dels objectius de la Xarxa és compartir i cooperar entre els 43 centres de tot Catalunya que en formen part.

Aquest espai pretén estendre la Xarxa entre la nostra comunitat educativa.

En aquest curs es notificarà les qualificacions finals i/o parcials dels diferents mòduls i UF's que aneu cursant durant els dos primers trimestres per tal que pogueu fer el seguiment de la vostra evolució.

Les qualificacions finals del tercer trimestre es lliuraran a final de curs en paper oficial.