• RECURSOS HUMANS 

  • GRUP A - PREVISIÓ PROVES UF1 (la data pot veure's modificada prèvia comunicació a l'alumnat).

   • Examen: Tema 1 (Departament RRHH i selecció): Dimarts 10/10/23.
   • Examen: Tema 2 (Motivació i Formació): Dimarts 07/11/23.
   • Lliurament Llibreta: Dimarts 07/11/23.
   • Fitxa avaluable: Tema 3 (Dret Laboral) pendent de determinar. 

   GRUP B - PREVISIÓ PROVES UF1 (la data pot veure's modificada prèvia comunicació a l'alumnat).

   • Examen: Tema 1 (Departament RRHH i selecció): Dilluns 09/10/23.
   • Examen: Tema 2 (Motivació i Formació): Dilluns 06/11/23.
   • Lliurament Llibreta: Dilluns 06/11/23.
   • Fitxa avaluable: Tema 3 (Dret Laboral) pendent de determinar. 

   PROVES CONTRACTACIÓ (TEMA 4): 

   • Dimarts 12 de desembre - GRUPS 2A i 2B - Realització d'un contracte. 
   • Dimarts 19 de desembre - GRUPS 2A i 2B - Qüestionari al Moodle (es podrà utilitzar llibre i apunts). 

  • La gran majoria de 5 són perquè la llibreta no està completa. Consulta la tasca "Presentació Llibreta UF1" per saber què et manca i com i fins quan ho pots presentar., perquè serà l'única oportunitat per presentar-la.  Si, quan me la lliuris, tot allò indicat està corregit la nota se't modificarà. Que no, es quedarà el 5 que tens.  

   Aquells que teniu 4 és que teniu suspesa la UF1 i l'heu de recuperar en 2a convocatòria (al juny) excepte la llibreta, que solament es pot recuperar ara. Si aprovéssiu al juny sense la llibreta recuperada, la nota màxima en 2a convocatòria serà un 5. 

  • Recorda que és obligatòria presentar-la correctament (tots els enunciats indicats copiats, resolts i corregits) per conservar la nota cas que aquesta sigui superior a 5. En cas contrari, la nota màxima serà un 5 de la UF1.

   Si et manquen coses a fer se t'indica i tens fins el dimarts 28 de novembre per afegir-les a la llibreta (hauràs de lliurar-ho tot de nou). Passada aquesta data no s'agafa cap llibreta i la nota que quedarà serà 5, com també quedarà 5 si al corregir continua mancant alguna cosa de les indicades.  

   En cas contrari el comentari serà "Bé" i la llibreta se't retornarà al desembre. 

   La llibreta NO es recupera en 2a convocatòria, s'ha de recuperar ara. Per aquells que han suspès exàmens o la fitxa avaluable del tema 3 i després del 28 de novembre continuïn mancant coses, la nota màxima en 2a convocatòria serà de 5 si han recuperat les proves de la UF1.  

  • Qüestionari TEMA 4 Contractació PA
  • Qüestionari TEMA 4 Contractació GRUP A
   No disponible llevat que es donin totes les condicions següents: Pertanyeu al grup GAD-A
  • Qüestionari TEMA 4 Contractació GRUP B
   No disponible llevat que es donin totes les condicions següents: Pertanyeu al grup GAD-B