MP01 COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT (ADI1)

UF1 - PROCESSOS DE COMUNICACIÓ ORAL A L'EMPRESA I ATENCIÓ AL CLIENT

UF2 - PROCESSOS DE COMUNICACIÓ ESCRITA A L'EMPRESA I ATENCIÓ AL CLIENT

UF3 - GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIU I REGISTRE

Aquest crèdit serveix per

  • Aprendre a organitzar els documents jurídics relatius a la constitució i funcionament de les entitats, complint la normativa civil i mercantil vigent segons les directrius definides.
  • Gestionar i actualitzar periòdicament la informació jurídica requerida per l'activitat empresarial, seleccionant la legislació i jurisprudència relacionada amb l'organització.
  • Omplir els models de contractació privats més habituals en l'àmbit empresarial o documents de fe pública, aplicant la normativa vigent i els mitjans informàtics disponibles per a la seva presentació i firma.
  • Identificar l'estructura i organització de les administracions públiques establertes a la Constitució espanyola i la Unió Europea, reconeixent els organismes, institucions i persones que les integren.
  • Elaborar la documentació requerida pels organismes públics relatius als diferents procediments administratius, complint amb la legislació vigent i les directrius definides.

ADI 1r  (AFI/ADI 1 grup)

UF1: PROCESSOS ADMINISTRATIUS  DE RECURSOS HUMANS. 

UF2: RECLUTAMENT I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL.

Mòdul professional MP10: Gestió avançada de la informació 

Durada : 99 hores

UF 1: Sistemes de gestió documentals - 33 hores

UF 2: Gestió informàtica de projectes- 66 hores