Mòdul professional MP10: Gestió avançada de la informació 

Durada : 99 hores

UF 1: Sistemes de gestió documentals - 33 hores

UF 2: Gestió informàtica de projectes- 66 hores