MP01 COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT (ADI1)

UF1 - PROCESSOS DE COMUNICACIÓ ORAL A L'EMPRESA I ATENCIÓ AL CLIENT

UF2 - PROCESSOS DE COMUNICACIÓ ESCRITA A L'EMPRESA I ATENCIÓ AL CLIENT

UF3 - GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIU I REGISTRE