Els components multimèdia - Reconeixement de veu

Els components multimèdia - Reconeixement de veu

1. Reconeixement de veu