Els components multimèdia - Reconeixement de veu

lloc: Institut Montilivi
Curs: Appliquem la tecnologia 3r
Llibre: Els components multimèdia - Reconeixement de veu
Imprès per: Usuari convidat
Data: Friday, 1 March 2024, 15:52

Descripció

Els components multimèdia - Reconeixement de veu

Taula de continguts

1. Reconeixement de veu