Les Fusion Tables com a base de dades a App Inventor

Les Fusion Tables com a base de dades a App Inventor

2. Configurar l'accés