Les Fusion Tables com a base de dades a App Inventor

Les Fusion Tables com a base de dades a App Inventor

1. Crear una Fusion Table