Màquines tèrmiques

Motors tèrmics

1. Màquines tèrmiques

Dins les màquines complexes trobem un conjunt de màquines molt importants per a la nostra vida. Són les anomenades màquines tèrmiques. T'imagines viure actualment sense cotxes, motos, vaixells,..? Possiblement no, i són les màquines tèrmiques les que ens ajuden a convertir el combustible en energia mecànica.

1.-Motor tèrmic

Un motor tèrmic és una màquina que transforma l'energia tèrmica, per exemple, provinent d'una combustió, en energia mecànica.

Les màquines tèrmiques es classifiquen de la següent manera: