Programació Bàsica ASIX1

En aquest curs aprendrem a programar. Per això utilitzarem el llenguatge de programació C# en un entorn .NET Core i utilitzarem l'editor i entorn Visual Studio Code