En la pràctica professional del/de la TEI hi ha molts moments de comunicació i relació interpersonal. Es treballaran els coneixements bàsics i les eines, estratègies i tècniques per a un bon desenvolupament de la tasca professional.