M01 - COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT

Durada: 132 hores

UF1: COMUNICACIÓ EMPRESARIAL ORAL

UF2: COMUNICACIÓ EMPRESARIAL ESCRITA

UF3: SISTEMES D'ARXIU

UF4: ATENCIÓ AL CLIENT/USUARI

M07 - Tractament informàtic de la informació

  • UF1. Tecnologia i comunicació digitals
  • UF2. Ordinografia i gravació de dades
  • UF3. Tractament de la informació escrita i numèrica
  • UF4. Tractament de dades i integració d'aplicacions
  • UF5. Presentacions multimèdia de continguts
  • UF6. Eines d'Internet per a l'empresa

Organització i estructura de l’àmbit jurídic i judicial

  • Plantejat per donar els continguts bàsics necessaris per comprendre l’organització i estructuradels àmbits judicial i jurídic, els registres oficials, les actuacionsjudicial, les jurisdiccions i els diferents tipus de procediments, així com familiaritzar-se amb la documentació habitual i el vocabulari específic.