UF1. Procés de contractació.

UF2. Retribucions, nómines i obligacions oficials.

UF1: Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria (132 h)

UF2: Comptabilitat de costos (33 h)

UF3: Anàlisi econòmic,  patrimonial i financer de l'empresa (33 h)

UF1: Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria (132 h)

UF2: Comptabilitat de costos (33 h)

UF3: Anàlisi econòmic,  patrimonial i financer de l'empresa (33 h)