M06J TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ COMPTABLE (GAD JURÍDIC)

  • UF1. Preparació i codificació comptable
  • UF2. Registres comptables
  • UF3. Comptes anuals bàsics
  • UF4. Verificació i control intern.

M08 OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE SUPORT

  • UF1: Selecció i tractament de la informació
  • UF2: Operacions logístiques de suport administratiu

Mòdul professional 9: Anglès

Durada: 99 hores

 

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Anglès tècnic. 99 hores

Tramitació processal i auxili juridicial en procediments civils, penals i contenciós administratiu