Tipus d'engranatges

Exercicis d'autoavaluació de tipus d'engranatges

Feu clic a l'enllaç http://www.xtec.cat/~jrosell3/engranatges/fitxa5.htm per obrir el recurs.