Autoavaluació transmissió de moviment

A la següent pàgina web trobaràs un resum de la relació de transmissió.

Després de repasar el seu contingut realitza l'autoavaluació.