Laboratori de formes

Permet veure els efectes de les forces sobre diferents estructures amb diferents formes.