La presentació final

Ara que ja heu triat quina serà l’eina que fareu servir per a la vostra presentació, us heu de plantejar què voleu que en formi part i quins elements cal que tingueu en compte a l’hora d’enfrontar-vos amb el vostre públic.

1. Parts que ha de tenir la presentació

A la presentació heu de reflectir tot el que heu anat desenvolupant al llarg del curs de forma que quedin integrats tots els elements. Ha de reflectir el següent llistat:

 • presentació del grup
 • presentació de l’empresa, incloent-hi el logo i la seva interpretació
 • problema triat amb justificació
 • solució triada amb justificació
 • disseny de l’app amb Balsamiq
 • falca sonora
 • vídeo promocional
 • públic al qual va dirigida l’app
 • model de comercialització de l’app
 • presentació del prototip de l’app

2. Elements a tenir en compte prèviament a la presentació

Consulta els documents del tema “Com fer una bona presentació oral” i “50 consells per fer una presentació oral” on trobaràs pautes concretes per plantejar-te diferents elements previs.

Com a fonamentals podem tenir en compte els següents consells:

 • plantejar-se quin és el tipus d’auditori al qual ens dirigim per tal de modular el nostre discurs.
 • establir quins elements han de formar les diferents parts de la nostra presentació: introducció, cos central i conclusions.
 • tenir present el temps del qual es disposa per ajustar-se al màxim.
 • preparar un guió que ens ajudi durant la presentació.
 • assajar prèviament davant d’algú que pugui indicar-nos com millorar-la, quins punts no s’entenen...
 • si a la presentació han de participar diferents persones, cal establir de forma clara el temps d’intervenció de cadascun i com es fan els canvis.

3. Elements a tenir en compte durant la presentació

Tal i com es comenta ens els documents de consulta, hi ha certs elements que cal tenir en compte més enllà del contingut de la presentació. Els podem agrupar en dos grans blocs:

Llenguatge no verbal

Es refereix a la part comunicativa que transmetem amb la nostra actitud, moviment, mirada, etc.

Els conceptes clau a tenir presents són:

- Gestualitat.

- Mirada.

- Volum i entonació.

- Ritme i pronúncia.

- Vestuari.

Llenguatge verbal

Es refereix a la part comunicativa que transmetem amb el nostre discurs i que hauria de tenir en compte els següents aspectes:

- Ordre i estructura.

- Vocabulari.

- Sintaxi.

- Claredat i concisió.

- Densitat informativa.

 

RECORDEU: Heu de consultar els documents del tema per poder fer una presentació el més clara posible i no deixar cap element a l’atzar.

Darrera modificació: Sunday, 24 August 2014, 21:02