Indicacions per al professorat

Cal tenir en compte:

Respecte de les eines proposades

Aquest últim tema és la cloenda de totes les tasques fetes al llarg del curs. Se'ls demana que presentin tot el seu procés de treball recollint-lo en una presentació desenvolupada mitjançant una de les dues aplicacions proposades: Prezi o Zoho. S'ha optat per aquestes dues opcions degut a que permeten el treball col·laboratiu en línia i que tenen característiques molt diferents a les presentacions tradicionals mitjançant diapositives. Es proposa, com a primer pas, treballar una petita presentació de qualsevol tema mitjançant les dues per tal que puguin triar la que els sembli més adequada. Malgrat això, si ja coneixen una de les dues és recomanable que la desenvolupin amb l'altra per tal que puguin conèixer les potencialitats de les dues.

Respecte de l'espai i equipament

Cal comprovar que es disposa d'un espai amb l'equipament funcional per dur a terme les presentacions. Com que es tracta d'aplicacions en línia, és necessari que la connexió a la xarxa estigui també funcional.

Respecte de la temporització

S'ha de reservar més d'una sessió per poder fer totes les presentacions i fixar el temps de cada grup prèviament a que comencin a desenvolupar-la. Un dels criteris d'avaluació de la presentació ha de ser, precisament, que aquesta s'ajusti al temps determinat.

Darrera modificació: Friday, 3 January 2014, 12:03