Indicacions per al professorat

Cal tenir en compte:

Respecte de les activitats

Mitjançant Balsamiq han dissenyat la interfície (pantalles, ordre,...) de la seva app. Han de recuperar aquest disseny per traspassar-lo a App Inventor amb les modificacions que siguin oportunes.

És interessant passar el prototip al mòbil per veure el resultat final i l'operativitat. Malgrat es pot fer servir un emulador als ordinadors, és més motivador veure en el dispositiu final com queda l'aplicació parcialment desenvolupada. És per això que cal preveure l'ús de mòbils al centre en cas que la normativa interna en prohibeixi el seu ús.

L'ús del fòrum de dubtes plantejat en el tema ha de servir per a què els diferents grups d'alumnat comparteixin consultes o troballes respecte el desenvolupament de l'app. Moltes de les funcionalitats dissenyades poden ser comunes i els problemes d'un grup poden haver estat resolts prèviament per d'altres. Cal potenciar aquest fòrum i valorar les intervencions dins de la nota d'aquest tema.

Respecte de la temporització

Tot i que es plantegen 10 hores per al disseny de l'app, es pot decidir no fer totes les sessions seguides. Poden intercalar-se amb d'altres temes del trimestre ja que els continguts previs i les activitats corresponents necessaris per al seu desenvolupament ja s'han tractat i dut a terme en els trimestres anteriors. Repartir les 10 hores en tres setmanes no consecutives, per exemple, pot donar un marge per reflexionar, repensar o consultar mentre es programa l'app.

No es pretén que estigui acabada tota l'app al finalitzar el tema, sinó tenir un prototip parcial. Els ritmes de treball de cada grup poden ser diferents en funció del propi funcionament del grup i de les seves habilitats. Cal fixar, malgrat tot, quins són els mínims que es demanen per a cada grup i explicar-los-hi (pantalla inicial i una subpantalla, pantalla inicial i una subpantalla específica de l'app, etc.)

Darrera modificació: Monday, 8 June 2015, 14:44