Pla de treball: Disseny de l'app

Què aprendràs en aquest tema?

 

En aquest tema heu de programar la vostra app aplicant tots els coneixements que heu aprés al llarg del curs i aprofitant els materials que heu anat desenvolupant. Per fer el disseny utilitzareu App Inventor. Caldria, doncs, fer una repassada a les activitats que vàreu desenvolupar en el segon trimestre. També és necessari que recupereu els documents arbre_funcionalitats_app i el de prototip generat amb Balsamiq, ja que són la base per començar la programació.

Temporització:

 El temps de dedicació total del tema és de 10 hores.

Proposta de seqüència de treball: • Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Dissenyar i programar el prototip de l'app amb l'aplicació App Inventor

  Fòrum: Fòrum de dubtes al voltant del disseny de l'app

  Fòrum per compartir dubtes i solucions respecte de la programació de l'app

  Document: Disseny de l'app

  Explicació del desenvolupament del tema i  dels aspectes fonamentals a tenir en compte

  Tasca: Prototip de l'app

  Lliurament del fitxer del prototip de la vostra app

Darrera modificació: Monday, 8 June 2015, 14:43