Indicacions per al professorat

Cal tenir en compte:

Respecte dels continguts

En aquesta part del projecte es tracten continguts relacionats amb el màrqueting i la comercialització del producte que la majoria de l'alumnat no haurà treballat prèviament. És important recordar-los la necessitat de llegir atentament els documents de consulta adjunts abans de fer les activitats. 

Respecte de les activitats

Les activitats del tema són totes grupals. Cal preveure la disposició dels diferents grups a l'aula de manera que puguin treballar plegats en un o dos ordinadors per grup sense fer-se nosa entre ells.

Les activitats proposades impliquen que els membres dels diferents grups hagin de parlar entre ells, discutir idees i prendre decisions. En començar cada sessió, es recomana recordar a l'alumnat la necessitat de mantenir l'ordre del grup i de parlar entre ells en un volum el més controlat possible per tal de no importunar a la resta de companys i companyes.

En l'activitat "Preparem la segona trobada amb l'expert" els equips han de preparar la presentació del treball que han realitzat. Cal preveure la possibilitat que algun o tots els grups requereixin assajar la presentació abans de mostrar-li a l'expert.

Durant la segona trobada amb l'expert es recomana preparar una llista amb l'ordre d'intervenció dels diferents grups, amb un temps limitat per a cada grup en funció del nombre de grups total que hi hagi a l'aula i amb la previsió del temps que necessitarà cada grup per exposar a l'expert els seus dubtes i rebre les seves respostes i recomanacions.

La temporització proposada per les activitats és la següent:

  • Parts de la comercialització → 2h
  • Business model canvas → 1,5h
  • Preparar la visita de l'expert → 2h
  • Visita de l'expert → 1h
  • Acta de la visita de l'expert → 0,5h
  • Hem de fer modificacions en la nostra app? → 1h
Darrera modificació: Wednesday, 27 August 2014, 10:04