Cal tenir en compte:

Respecte de la temporització

En aquest tema del projecte hi ha tres blocs de treball: "La idea definitiva" , "Dissenyem la solució" i "Prototip de l'app: Balsamiq". Es recomana indicar a l'alumnat el temps total que tenen per completar tots tres blocs i deixar que siguin ells qui decideixin com es reparteixen el temps.

Es proposa la següent temporització de les activitats dels tres blocs :

La idea definitiva:

  • Què sabem? → 30min
  • Què hem trobat? → 30min
  • Valoració de les idees → 30min
  • L'oportunitat → 30min

Dissenyem la nostra solució:

  • Mapa d'escenaris → 1h
  • Mapa de funcionalitats → 30min

Prototip de l'app: Balsamiq:

  • Creació del prototip de l'app del grup → 2,5 h

Cal recordar que la feina que no s'acabi en el temps previst s'haurà d'acabar a casa per tal de no endarrerir-se en els següents temes del projecte.

Respecte de les activitats

Pel tercer bloc del tema (" Prototip de l'app: Balsamiq") s'ha de preveure que hi hagi auriculars suficicients per tot l'alumant ja que hi ha activitats que són videotutorials i cada alumne/a haurà de visionar-les/fer-les de manera individual.

Les activitats del tema són grupals. Cal preveure la disposició dels diferents grups a l'aula de manera que puguin treballar plegats en un o dos ordinadors sense fer-se nosa entre ells.

Algunes de les activitats proposades impliquen que els membres dels diferents grups hagin de parlar entre ells, discutir idees i prendre decisions. En començar cada sessió, es recomana recordar a l'alumnat la necessitat de mantenir l'ordre del grup i de parlar entre ells en un volum el més controlat possible per tal de no importunar a la resta de companys i companyes.

Cal tenir en compte que l'aplicació d'escriptori és de pagament després de 7 dies de prova gratuïta. Ara bé, el professorat té l'opció de crear-se un usuari a MyBalsamiq.com des d'on pot crear diferents projectes on cadascun dels grups pot treballar on-line de forma col·laborativa. Aquest usuari és gratuit per a ús als centres. Més informació aquí.

Darrera modificació: dimecres, 27 d’agost 2014, 09:52