Què aprendràs en aquest tema?

 

En aquest tema aprendràs a  debatre, redefinir i decidir en grup idees a partir de la seva avaluació i de les noves aportacions fetes per l'expert. Seguidament, aprendràs a fer un mapa funcional exhaustiu de l'app del vostre grup, on quedaran representades totes i cadasquna de les parts i funcions que tindrà la vostra app. Finalment, aprendràs a dissenyar la interfície de l'usuari de l'app en funció del mapa de funcionalitats

Els diversos apartats són:

 • La idea definitiva
 • Dissenyem la solució
 • Prototip de l'app: Balsamiq 

 Temporització:

 El temps de dedicació total del tema és de 6 hores repartit de la següent manera:

 • La idea definitiva → 2 hores
 • Dissenyem la solució → 1,5 hores
 • Prototip de l'app: Balsamiq → 2,5 hores

 

Proposta de seqüència de treball:

 • La idea definitiva

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Plantejar idees i decidir en grup 

  Document: Triem la idea definitiva.Seqüència de treball

  Explicació de la seqüència de treball del tema ( reorientació/definició de la idea, mapa de funcionalitats i disseny del prototip)

  Activitat: Què sabem?

   Activitat per detectar les necessitats d'informació de l'equip i les seves capacitats

  Activitat: Què hem trobat?

   Planificació de la cerca d'informació necessària

  Document: Tècniques de creació d'idees

  Dinàmiques enfocades a la generació d'idees de l'equip

  Activitat: Valoració d'idees

   Valoració de les idees aportades pels membres de l'equip

  Activitat: L'oportunitat

   Descripció de la idea triada

 • Dissenyem la solució

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Crear els mapes de funcionalitats i d'escenaris

  Document: Com dissenyar la solució

  Explicació dels passos que ha de seguir el grup per dissenyar la solució.

  Activitat: Mapa d'escenaris

  Crear el mapa d'escenaris de la interacció usuari/app de la solució escollida

  Document: Exemple de mapa de funcionalitat d'una app

  Exemple de com ha de ser el mapa de funcionalitats

  Activitat: Mapa de funcionalitats de la vostra app

  Crear el mapa de funcionalitats de la solució dissenyada

 • Prototip de l'app: Balsamiq

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Utilitzar el programa Balsamiq de disseny de prototips per apps i pàgines web.

  Dissenyar el prototip de la interfície de l'app a partir del seu arbre de funcionalitats

  Document: Com dissenyar la nostra app

  Consells per dissenyar la interfície usuari/app abans de començar a fer servir el Balsamiq

  Pàgina oficial de Balsamiq

  Pàgina oficial de Balsamiq

  Videotutorial: Funcionament general de Balsamiq

  Funcionament general del Balsamiq

  Videotutorial: Creació d'un prototip d'App

  Aprendre a fer prototips d'apps

  Web de consulta: Projectes de Balsamiq compartits entre usuaris

  Lloc on es poden veure dissenys de prototips d'apps fets per altres usuaris de Balsamiq

  Fòrum: Dubtes sobre l'ús de Balsamiq

  Fòrum de dubtes sobre Balsamiq

  Activitat: Creació del prototip de l'App del grup

  Disseny del prototip de l'App del grup

Última modificación: viernes, 1 de julio de 2016, 09:46