Què aprendràs en aquest tema?

 

En aquest tema recuperarem el document "Què en sap el nostre equip?" per triar quins són els problemes que heu detectat i voleu solucionar mitjançant el disseny d'una app. Farem una definició d'aquestes problemes, una recerca sobre ells i proposarem unes possibles solucions després d'analitzar-los. D'aquesta forma prepararem tota la informació per fer. més endavant, la tria definitiva.

Els diversos apartats són:

 • Per començar
 • Definició del problema 

Temporització:

 El temps de dedicació total del tema és de 6 hores repartit de la següent manera:

 • Per començar → 30 minuts
 • Definició del problema → 3,5 hores
 • Actualització de la web → 2 hores

Proposta de seqüència de treball:

 • Per començar

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Desenvolupament del tema

  Document. Què volem solucionar? Les nostres propostes

  Pautes a seguir al llarg del tema

 • Definició del problema

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Analitzar i triar els problemes susceptibles de ser solucionats amb la vostra app

  Document: Llista prioritzada

  Graella per seleccionar el problema

  Document: Descripció dels problemes

  Descripció de forma sintètica dels principals trets del problema triat

  Presentació: Problema de l'arbre

  Què és el mètode del "Problema de l'arbre"?

  Tutorial: Mind42

  Ús del programa de generació de mapes mentals: mind42

  Document: Consells útils sobre l'ús del mind42

  Consells útils sobre l'ús de mind42

  Tasca: Anàlisi dels problemes

  Obtenir la llista prioritzada, l'arbre de cada problema inicial i la seva descripció

 • Actualització de la web

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Crear un logo per a l'empresa i gestionar la vostra pàgina web

  Tasca: Creació del logo

  Crear el logo de l'empresa tenint en compte la descripció que heu fet d'ella i les seves característiques

  Tasca: Penjar els documents a la vostra web

  Actualitzar la pàgina web del grup amb la documentació generada

Última modificación: miércoles, 6 de mayo de 2015, 14:20