Pla de treball: Què volem solucionar? Les nostres propostes

Què aprendràs en aquest tema?

 

En aquest tema recuperarem el document "Què en sap el nostre equip?" per triar quins són els problemes que heu detectat i voleu solucionar mitjançant el disseny d'una app. Farem una definició d'aquestes problemes, una recerca sobre ells i proposarem unes possibles solucions després d'analitzar-los. D'aquesta forma prepararem tota la informació per fer. més endavant, la tria definitiva.

Els diversos apartats són:

 • Per començar
 • Definició del problema 

Temporització:

 El temps de dedicació total del tema és de 6 hores repartit de la següent manera:

 • Per començar → 30 minuts
 • Definició del problema → 3,5 hores
 • Actualització de la web → 2 hores

Proposta de seqüència de treball:

 • Per començar

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Desenvolupament del tema

  Document. Què volem solucionar? Les nostres propostes

  Pautes a seguir al llarg del tema

 • Definició del problema

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Analitzar i triar els problemes susceptibles de ser solucionats amb la vostra app

  Document: Llista prioritzada

  Graella per seleccionar el problema

  Document: Descripció dels problemes

  Descripció de forma sintètica dels principals trets del problema triat

  Presentació: Problema de l'arbre

  Què és el mètode del "Problema de l'arbre"?

  Tutorial: Mind42

  Ús del programa de generació de mapes mentals: mind42

  Document: Consells útils sobre l'ús del mind42

  Consells útils sobre l'ús de mind42

  Tasca: Anàlisi dels problemes

  Obtenir la llista prioritzada, l'arbre de cada problema inicial i la seva descripció

 • Actualització de la web

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Crear un logo per a l'empresa i gestionar la vostra pàgina web

  Tasca: Creació del logo

  Crear el logo de l'empresa tenint en compte la descripció que heu fet d'ella i les seves característiques

  Tasca: Penjar els documents a la vostra web

  Actualitzar la pàgina web del grup amb la documentació generada

Darrera modificació: Wednesday, 6 May 2015, 14:20