Indicacions per al professorat

Cal tenir en compte:

Respecte dels materials

Es pretén que l'alumnat aprengui a utilitzar AppInventor de forma autònoma, a partir dels materials indicats. Els materials de consulta s'han redactat de forma molt pautada per tal de facilitar la comprensió i orientar-los en la programació.

Respecte de les activitats

Aquest segon bloc d'App Inventor presenta utilitats d'integració d'elements a les apps: bases de dades, mapes, sensors,... L'objectiu és plantejar diferents possiblitats que posteriorment poden integrar a la seva pròpia aplicació.

Per avaluar el seu funcionament hi ha dues vies:

  • Obrir el fitxer apk des del dispositiu Android del docent i verificar-ne el correcte funcionament.
  • Obrir el codi font des de l'AppInventor i verificar-ne el correcte funcionament amb el dispositiu Android del docent o amb l'emulador.

Per verificar-ne l'autoria cal descomprimir el fitxer .aia (el codi font) i obrir la carpeta "youngandroidproject". Dins hi ha un fitxer de text amb el nom "project.properties" on a la primera línia hi ha el nom de l'usuari i el nom del projecte:

main=appinventor.ia_NomUsuari.NomProjecte.NomPantalla

Darrera modificació: Wednesday, 17 June 2015, 13:13