Què aprendràs en aquest tema?

 

En aquest tema treballaràs els conceptes bàsics de les xarxes de comunicació digital i aprofundiràs en les tecnologies de connexió sense fils, Bluetooth i WiFi, d'àmplia aplicació en dispositius mòbils com telèfons, netbooks, mans lliures, impressores, etc. i la connexió a través de xarxes de telefonia mòbil.

Els apartats són:

 • Connexions amb fils
 • Connexions sense fils

 

Temporització:

 El temps de dedicació total del tema és de 2 hores repartit de la següent manera:

 • Connexions amb fils → 1 h
 • Connexions sense fils → 1 h

 

Proposta de seqüència de treball:

 • Connexions amb fils

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Caracterització i definició de les característiques de les xarxes d'ordinadors

  Llibre: Connexions amb fils

  Com són, com funcionen les xarxes i la seva utilitat. Naixement i evolució d'Internet. Protocol TCP/IP i servidors DNS.

  Tasca: Adreces IP

  Tasca per practicar amb les comandes ipconfig i ping.

  Qüestionari: Qüestionari de xarxes

  Qüestionari d'autoavaluació

 • Connexions sense fils

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Les diferències dels diferents sistemes de connexió sense fils i el seu ús més òptim. 

  Llibre: Connexions sense fils

  Definició de les característiques dels diferents tipus de connexió sense fils entre dispositius

  Qüestionari: Connexió sense fils

  Qüestionari d'autoavaluació

Last modified: Thursday, 11 June 2015, 10:31 AM