Pla de treball: Mecanismes i màquines que ens ajuden

Què aprendràs en aquest tema?

 

En aquest tema aprendràs què són les màquines simples, com podem entendre el seu funcionament i quines són les seves característiques més importants. També aprendràs els mecanismes i la funció que realitzen a les màquines, com per exemple les tèrmiques, on veuràs els diferents tipus de motors i quins són els seus elements.

Finalment realitzaràs unes pràctiques amb un simulador 3D per tal de dissenyar les teves pròpies màquines i veure el funcionament de tots els elements anteriors.

Els diversos apartats són:

 • Màquines simples
 • Màquines complexes
 • Màquines tèrmiques
 • Disseny de mecanismes

 

Temporització:

 El temps de dedicació total del tema és de 8 hores repartit de la següent manera:

 • Màquines simples  → 2 h
 • Màquines complexes  → 1,5 h 
 • Màquines tèrmiques → 2 h
 • Disseny de mecanismes → 2,5 

Proposta de seqüència de treball:

 • Màquines simples

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  El concepte de màquina i les seves magnituds.

  Les diferents màquines simples com són : la palanca, el pla inclinat i les politges.

  Màquines simples: Màquines i les seves magnituds.

  Definició de màquina i magnituds associades: energia, treball, potència i rendiment.

  Màquines simples: La palanca

  Teoria de la palanca, llei de la palanca i graus.

  Màquines simples: El pla inclinat

  Teoria del pla inclinat, llei del pla inclinat i aplicacions

  Màquines simples: La politja

  Teoria de la politja simple i polispast.

  Qüestionari màquines simples

  Realització d'un qüestionari amb preguntes generals sobre els temes tractats anteriorment.

 • Màquines complexes

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  La transmissió de moviment a través de rodes de fricció, rodes dentades, cadenes o corretges i la seva relació de transmissió.

  Estudi dels diferents sistemes de transformació de moviment com són el rectilini, circular i alternatiu.

  Màquines complexes: Transmissió de moviment

  Teoria sobre els engranatges, els diferents sistemes de transmissió de moviment i càlcul de la relació de transmissió.

  Màquines complexes: Transformació del moviment.

  Ús dels diferents sistemes de transformació de moviment en màquines. Animacions del sistema biela-manovella i biela entre d'altres.

  Qüestionari màquines complexes

  Realització d'un qüestionari amb preguntes generals sobre els temes tractats anteriorment.

  Autoavaluació transmissió de moviment

  Autoavaluació sobre els temes tractats anteriorment.

  Tipus d'engranatges

  Qüestionari amb preguntes de diferents tipus d'engranatges.

 • Màquines tèrmiques

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Classificació de les màquines tèrmiques.

  Motors de combustió interna de 2 temps i 4 temps.

  Conceptes bàsics de cilindrada d'un motor.

  Màquines tèrmiques: Màquines de combustió externa

  Teoria sobre la màquina de vapor i la turbina de vapor.

  Màquines tèrmiques: Màquines de combustió interna

  Explicació del motor de 4 temps de benzina i dièsel i el motor de 2 temps.

  Màquines tèrmiques: Característiques dels motors tèrmics

  Realització de càlculs matemàtics de cilindrada i explicació dels conceptes de volum de la cambra i cilindre.

  Qüestionari màquines tèrmiques

  Realització d'un qüestionari amb preguntes generals sobre els temes tractats anteriorment.

  Quadern Virtual 2T i 4T

  Qüestionari general sobre els motors de 2 temps i 4 temps.

  Autoavaluació motors tèrmics

  Repàs de motors tèrmics i preguntes autoavaluatives.

 • Disseny de mecanismes

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Simulació de mecanismes (constructiva)

  Tasques: Pràctiques amb mecanismes

  Realització de 4 pràctiques guiades treballant diferents tipus de mecanismes amb preguntes i càlculs matemàtics treballats a la unitat.

  Simulació de mecanismes (virtual)

  Document: Pràctiques Algodoo

  Pràctica 0 amb explicació de l'entorn del programa i indicacions per a la descàrrega

  Tasques: Pràctiques amb Algodoo

  Realització de 4 pràctiques guiades més una final lliure on l'alumnat desenvolupa una simulació amb els diferents elements treballats a la unitat.

Darrera modificació: Thursday, 18 June 2015, 15:46