Cal tenir en compte:

Respecte dels materials

Es pretén que l'alumnat aprengui a utilitzar AppInventor de forma autònoma, a partir dels materials indicats. És per això que les tasques que es demanen són part dels tutorials del propi App Inventor i estan explicades pas a pas.

Respecte de les activitats

El professor o professora responsable és qui hauria de decidir si es realitzen o no totes i com avaluar-les. La recomanació és que les tres primeres es qualifiquin únicament en funció de si s'han lliurat o no, mentre que en l'última caldria avaluar si funciona i si l'ha fet l'alumne. Per avaluar el seu funcionament hi ha dues vies:

  • Obrir el fitxer apk des del dispositiu Android del docent i verificar-ne el correcte funcionament.
  • Obrir el codi font des de l'AppInventor i verificar-ne el correcte funcionament amb el dispositiu Android del docent o amb l'emulador.

Per verificar-ne l'autoria cal descomprimir el fitxer .aia (el codi font) i obrir la carpeta "youngandroidproject". Dins hi ha un fitxer de text amb el nom "project.properties" on a la primera línia hi ha el nom de l'usuari i el nom del projecte:

main=appinventor.ia_NomUsuari.NomProjecte.NomPantalla

Última modificación: miércoles, 27 de agosto de 2014, 09:53