Pla de treball: Primer contacte amb App Inventor

Què aprendràs en aquest tema?

 

En aquest tema començarem a treballar amb App Inventor per conèixer el seu funcionament i les seves possibilitats. Se us proposen una sèrie de materials, tant escrits com en forma de videotutorials per ajudar-vos a fer les primeres passes. Les activitats que heu de realitzar són molt simples i estan molt guiades, però us donaran pautes per poder desenvolupar posteriorment la vostra app

Els diversos apartats són:

 • El web d'App Inventor
 • Pràctiques amb App Inventor

 

Temporització:

El temps de dedicació total del tema és de 6 hores repartit de la següent manera:

 • El web d'App Inventor → 2 h
 • Pràctiques amb App Inventor → 4 h

 

Proposta de seqüència de treball:

 • El web d'App Inventor

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Coneixement d'App Inventor: funcionament, possibilitats, eines

  Pàgina web: El web d'App Inventor

  Pàgina oficial de l'aplicació. Cal tenir un compte de Google per accedir-hi

  Videotutorials: The App School: Curs d'AppInventor amb videotutorials

  Vídeos explicatius en forma de curs. Són de la versió anterior d'App Inventor però serveixen per començar

 • Pràctiques amb App Inventor

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Desenvolupament de les primeres aplicacions

  Tasca: Construeix la teva primera app: Hello Purr

  Creació d'una app amb sons i imatges

  Tasca: Converteix el teu mòbil en una eina de dibuix: PaintPot

  Creació d'una app per dibuixar

  Tasca: Construeix el teu primer joc per mòbil: MoleMash

  Creació d'una app en forma de joc

  Tasca: Construeix un joc més elaborat: Pong

  Creació d'una app en forma de joc 

Per cadascuna de les activitats hauràs de lliurar:

 • L'aplicació empaquetada en format .apk (Android application package)
 • El codi font de l'aplicació (.aia)

En aquest enllaç trobaràs com fer-ho: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/share.html

Darrera modificació: Friday, 22 August 2014, 12:59