Indicacions per al professorat

Cal tenir en compte:

Respecte de la temporització:

Per tal de seguir amb la temporització donada per aquesta unitat, es proposa:

  1. Les tasques Busquem estructures! i Quins esforços pateixen les estructures del nostre voltant? proposar-les com a tasques per fer a casa.
  2. Pel que fa a la pràctica del pont, es plantegen dues opcions, la constructiva i la virtual. La constructiva consisteix en la creació d'un pont de manera física, tal com s'explica al document "Construïm un pont!", mentre que la virtual consisteix en l'ús del programari "Bridge Designer". En un principi es planteja l'opció constructiva respecte d'activitats, materials i criteris d'avaluació, però pot ser substituïda per l'altra opció a criteri del professor/a responsable.

Respecte la pràctica del pont:

Opció constructiva:

  • Disseny:

Els plànols es poden demanar com a tasca per fer a casa i així poder començar la construcció del pont al taller.

  • Construcció:

Es poden utilitzar altres materials diferents dels escuradents: broquetes o pals de gelat. No obstant, com que els escuradents són els més petits, és interessant poder veure que utilitzant-los també poden obtenir-se estructures resistents.

Es tracta que els alumnes vagin realitzant la construcció del pont utilitzant la triangulació. Per tal d'unir els escuradents en forma de triangle es pot utilitzar cola de contacte, silicona, ...

  • Avaluació:

L'avaluació dels ponts s'ha de fer al taller. Per tal de fer-la, una manera possible és recolzar els ponts pels extrems sobre dues taules (tal com es pot veure a la imatge del document "Construïm un pont!") i posar-hi pesos a sobre. Aquests pesos poden ser diversos objectes, tot i que diccionaris, llibres i blocs de fulls van molt bé ja que distribueixen el seu pes al llarg del pont i no el concentren en un únic punt. La idea és anar afegint pes de mica en mica, així els alumnes poden comprovar la resistència del seu pont.

Opció virtual:

Es pot donar la possibilitat als alumnes que facin un pont amb el programa Bridge Designer, i/o es pot proposar que vagin passant nivells amb Bridge Builder (joc interactiu).

Si s'opta per treballar amb Bridge Designer és aconsellable que primer mirin els ponts de mostra que ofereix el programa i que després es passi a construir un pont del tipus que el professor indiqui. 

Si l'opció és dissenyar ponts amb Bridge Builder, es pot demanar a l'alumnat que faci una captura de pantalla amb el nivell més elevat que han aconseguit superar.

Darrera modificació: Thursday, 18 June 2015, 18:11