Indicacions per al professorat

Cal tenir en compte:

Respecte dels grups:

1. En aquest tema s'han de formar els grups d'alumnes, entre 4 i 5 components.

2. Els criteris de formació dels grups dependran del professor o professora responsable, però hauran de ser comunicats a l'alumnat prèviament.

3. Els alumnes han de crear una carpeta Drive individual (amb el nom informatica_cognom) i una carpeta Drive grupal (amb el nom projecte_informatica_nomdelgrup). Aquesta carpeta ha d'estar compartida entre tots els membres del grup i el professor/a; les carpetes individuals han de situar-se dins de la carpeta del grup.

3. Els materials s'han de descarregar de Moodle i pujar al Drive del grup. Un cop pujats en format .odt, cal canviar el format a Drive (seleccionar arxiu/botó dret del ratolí/obre amb/Google Drive)

4. El lliurament de les tasques es farà mitjançant l'enllaç del document de Drive corresponent. Si es tracta d'un document de grup només ha de lliurar-lo un dels components.

Respecte dels materials:

1. Els materials penjats al Moodle estan en format .odt o .pdf editable, per tal què siguin modificables per part de l'alumnat.

2. El grup ha de crear una carpeta compartida a Drive, amb permisos d'edició per als components i de comentaris per al professorat.

3. Els materials s'han de descarregar del Moodle i pujar al Drive del grup. Un cop pujats en format .odt o .pdf, cal canviar el format a Drive (seleccionar arxiu/botó dret del ratolí/obre amb/Google Drive).

4. El lliurament de les tasques es farà mitjançant l'enllaç del document de Drive corresponent. Si es tracta d'un document de grup només ha de lliurar-lo un dels components.

5. Alguns materials fan referència a activitats individuals però que cal que estiguin guardats al Drive del grup. En aquest cas, cal advertir l'alumnat que canviin el nom del fitxer afegint el cognom al darrera per evitar sobreescriptura.

Respecte de l'app desenvolupada:

Es proposa integrar els temes d'estructures i mecanismes com a temàtica de l'app. D'aquesta forma es treballa com a projecte continuat al llarg de tot el curs.

Els alumnes tenen la llibertat de triar com inclouen/tracten aquests temes a les apps desenvolupades. El ventall és ampli:

  1. control de dispositius o robots
  2. apps educatives al voltant del tema
  3. turisme industrial: estructures, ponts, maquinària, tant de l'entorn del centre com generals o temàtics
  4. apps aplicades al càlcul d'estructures o mecanismes
  5. jocs que integrin elements mecànics
  6. simuladors ....

El professor/a pot proposar algunes d'aquestes opcionso deixar que els grups d'alumnes triin de forma lliure. Sempre es pot orientar a aquells grups amb més dificultats de decisió cap a opcions concretes.

Respecte de la web del grup:

Cal que els alumnes entenguin que aquesta web no queda tancada, sinó que caldrà anar-la construïnt al llarg de tot el curs. Per tant, cal que facin una primera aproximació tenint en compte les pautes de disseny de webs, característiques tècniques de Sites, decisions del grup, etc. i que puguin acabar d'entendre les possibilitats que ofereix l'aplicació.

Es proposa fer la web emprant Sites i és per aquest fet que el material de suport es refereix a aquesta aplicació. Malgrat això, és el professor/a qui ha de decidir amb quina eina es desenvoluparà la web del grup.

El seguiment de la web per part del professorat es farà al llarg del curs, ja que es produiran canvis amb freqüència. Als criteris d'avaluació s'indica com cal tenir en compte aquest seguiment dels continguts i actualitzacions.

Darrera modificació: Wednesday, 29 April 2015, 10:08