Pla de treball: Comencem el projecte

Què aprendràs en aquest tema?

 

Comencem a plantejar el projecte que treballareu al llarg de tot el curs i que consisteix en el disseny d'una app per a dispositius mòbils. En primer lloc veurem com desenvoluparem el projecte, a què ens referim quan parlem d'apps, què cal tenir en compte al dissenyar-la i acabarem creant els grups de treball.

Els diversos apartats són:

 • Plantejament del projecte
 • Què són les apps?
 • Formem els grups de treball
 • La web de la nostra empresa

 

Temporització:

 El temps de dedicació total del tema és de 4 hores repartit de la següent manera:

 • Plantejament del projecte  → 30 min
 • Què són les apps?  → 1,5 h 
 • Formem els grups de treball → 1 h
 • La web de la nostra empresa → 1 h

 

Proposta de seqüència de treball:

 • Plantejament del projecte

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Plantejament del projecte de disseny d'una app

  Document explicatiu: Introducció al projecte

  Explicació dels fonaments del projecte i la seva gestió

  Document explicatiu: Control d'hores de treball i recursos

  Explicació de la necessitat de controlar les hores de feina i els recursos emprats per l'equip de treball per a la posterior comercialització de l'app.

  Tasca: Taula de control: hores treballades i recursos del projecte

  Creació i actualització de la taula de control d'hores i recursos de cada equip

 • Què són les apps?

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Definir les característiques d'una app i del seu disseny

  Presentació: Què són les apps?

  Descripció de les característiques de les apps i de la seva estructura.

  Tasca: Anàlisi d'una app

  Anàlisi de les característiques d'un exemple d'app

 • Formem els grups de treball

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Aplicació de tècniques de creació dels grups de treball

  Document explicatiu: Comencem el projecte

  Explicació de les pautes de treball del tema

  Document explicatiu: Creació de l'equip

  Recull del procés a seguir per crear i guardar els documents de treball de l'equip

  Document explicatiu: Creació de l'equip. Activitat

  Acords dels components del grup sobre el seu funcionament

  Tasca: Creació de l'equip

  Lliurament del document d'acords

  Document explicatiu: Què en sé?

  Reflexió al voltant dels problemes detectats en entorns quotidians

  Tasca: Què en sé?

  Lliurament del document de coneixements personals

  Document explicatiu : Què sap el nostre equip?

  Posta en comú dels problemes detectats per cada membre de l'equip

  Tasca: Què sap el nostre equip?

  Lliurament del document de coneixements i idees del grup

  Document explicatiu: Tasques de l'equip

  Llista de tasques de l'equip

  Tasca: Tasques de l'equip

  Lliurament del llistat de tasques de l'equip

 • La web de la nostra empresa

  Què aprendràs?

  Recurs o Activitat

  Descripció

  Crear i gestionar una web empresarial tenint cura dels aspectes estètics i d'accessibilitat

  Tutorial: Webs amb Google Sites

  Material de consulta per a l'ús de Google Sites

  Videotutorials: creació, edició i gestió de webs

  Vídeos explicatius sobre la gestió de webs

  Document web: Els aspectes estètics d'una pàgina web

  Anàlisi dels principis estètics a tenir en compte en el disseny de webs

  Document web: Usabilitat i accessibilitat de les webs

  Anàlisi de les característiques que ha de tenir una web respecte de la seva usabilitat i accessibilitat a l'hora de dissenyar-la

  Tasca: Creació de la vostra web

  Lliurament de l'adreça de la web del grup

Darrera modificació: Sunday, 7 June 2015, 22:05