Pla de treball: Presentació

Què aprendràs en aquest tema?

 

Aquest tema és d'introducció als objectius del curs i del trimestre.

 

Temporització:

 El temps de dedicació total del tema és d'1 hora

 

Proposta de seqüència de treball:

Què aprendràs?

Recurs o Activitat

Descripció

Introducció al curs i coneixements previs

Document: Introducció

Presentació del curs

Document: El teu perfil actualitzat a l'aula virtual

Actualització de les dades del perfil per donar-te a conèixer als altres usuaris.

Qüestionari: de quins coneixements parteixo?

Qüestionari d'avaluació que no té pes en la nota del curs.

Darrera modificació: Sunday, 7 June 2015, 21:55