Connexions amb fils

Connexions amb fils

3. El protocol TCP/IP

Les sigles TCP/IP vénen de Transmission Control Protocol / Internet Protocol, els dos protocols que fan possible l’intercanvi d’informació entre xarxes i ordinadors connectats a través d’Internet, amb una taxa de fiabilitat molt alta.

El protocol TCP estableix les bases per a la comunicació entre dos nodes que intercanviaran informació trossejada i empaquetada per a què en arribar al destí es pugui recompondre la informació de forma correcta, sense errors ni duplicitats. La informació no viatja sencera en una sola transmissió, es segmenta i s’empaqueta en dades per a la seva recomposició en el destí.

El protocol IP estableix les condicions de transmissió per a paquets d’informació que poden anar al destí per camins diferents segons l’estat de les rutes a cada moment, Té la funció d’identificar unívocament tots els ordinadors de la xarxa a través d’una adreça IP  que es compon de quatre blocs numèrics de l'estil 193.47.145.40. El valor màxim a què pot arribar cada un dels camps és 255. Aquest protocol amb el temps ha quedat curt i han sortit versions posteriors que s’anomenen IPv4 i IPv6.

 En una xarxa o segment de xarxa no poden haver-hi dos ordinadors amb el mateix valor d’adreça IP atès que cada ordinador ha de quedar identificat inequívocament a la xarxa. L’assignació de l’adreça d’un dispositiu pot ser d’un valor fix per a un dispositiu o pot ser variable d’acord amb la configuració del sistema.

 

Esbrinar l’adreça IP actual d’un ordinador

 Per conèixer l’adreça IP amb la qual treballa un determinat ordinador pot fer-se per diferents vies. En Windows, el sistema es descriu a continuació.

 

*

Obriu el menú principal de Windows.

A la finestra de cerca escrivíu: cmd i feu clic a Intro

Apareix una finestra d’emulació de l’antic sistema operatiu MS-DOS

A continuació, amb la comanda ipconfig, el sistema ens retornarà el valor de l’adreça IP del nostre ordinador.

 

* *

Entrada de la comanda ipconfig

Informació de retorn. A la tercera línia veureu la IP assignada a l’ordinador: 192.168.1.129. La quarta línia mostra l’adreça IP de l’enrutador local o router a través del qual establim comunicació: 192.168.1.1

El servidor DNS

Tots els ordinadors connectats a internet queden identificats amb adreces IP. Amb l’aparició de la World Wide Web (WWW) amb l’objectiu de fer més amable l’ús d’Internet, es  crearen nous serveis, un d’ells és l’anomenat Domain Name Server (DNS) amb el qual per accedir als continguts d’un servidor web no cal saber l’adreça IP de l’ordinador on s’allotja la informació que estem sol·licitant, sinó amb un nom textual i fàcil de recordar. Així, per exemple, és més fàcil recordar el nom www.gencat.cat , que la seva adreça IP: 83.247.129.60.

Poseu en marxa l’interactiu següent per entendre aquest procés:


Font: RAD University

Funció del DNS

Podem esbrinar l’adreça IP d’un servidor? Sí és possible però no sempre és immediat. Veiem el procés. Obriu una finestra d’MS-DOS com heu vist en l’exemple anterior i empreu la comanda ping aplicat al web de la Generalitat de Catalunya.

 

* *

Escriptura de la comada: pingwww.gencat.cat

Retorn d’informació. L’adreça IP buscada és 83.247.129.60

 

L’adreça efectiva que té el servidor a la xarxa és 83.247.129.60, i és equivalent a l’entrada del domini www.gencat.cat, per tant, si entreu l’adreça IP en un navegador, el resultat serà el mateix que entrant el valor literal de domini o URL (Uniform Resource Locator).