Màquines simples

Màquines simples

4. La politja

Una politja és una roda acanalada per on fem passar una corda per tal d'elevar un cos a una alçada determinada. El seu principi de funcionament es basa en la palanca de 1r grau.

4.1.Politja simple

La politja simple ens permet elevar un cos a una alçada determinada però realitzant la mateixa força que la resistència que volem superar, per tant, no existeix cap avantatge mecànic.

Aleshores per a que serveix? Imagineu pujar un sac a un 3r pis. No és el mateix estar a la finestra del 3r pis i tibar per pujar el sac que des de el carrer tibar avall i ajudar amb el nostre cos a desplaçar el sac amunt.

4.2.Politjes mòbils o polispast

Si el que volem és obtenir un avantatge mecànic, i per tant realitzar menys força, haurem de fer servir un conjunt de dos o més politges. És el que s'anomena polispast.

La força que realitzarem va en funció de la quantitat de politges mòbils.

F =

A més politges mòbils menys força haurem d'aplicar per elevar una mateixa càrrega o resistència.