Analitzadors

Oberta el Wednesday, 25 October 2017, 00:00

A partir dels analitzadors que trobaràs a la web https://www.es.endress.com/es crea una taula on aparegui

1 analitzador de temperatura

1 analitzador de cabal

1 analitzador de pressió

1 analitzador de nivell  

3 analitzadors d'altres paràmetres químics o fisicoquímics

Cada equip ha de tenir:

Nom complet amb referència

Àmbit d'aplicació

Característiques tècniques i especificacions

Imatge

Link

Tenim un reactor on es produeix una reacció amb un pH<3 a temperatures compreses entre 130 ºC i 150 ºC i amb una pressió <1,5 bar. Selecciona els següents analitzadors perquè puguin treballar en òptimes condicions en el reactor:

pH

Temperatura

Nivell

Pressió