Manual manteniment

Oberta el Wednesday, 20 September 2017, 00:00

Elaboreu un manual de manteniment a escollir (torre de refrigeració o bescanviador de calor).

Els punts que ha de tenir són els següents:

1. Introducció. Funcionament de l'element escollit (torre de refrigeració o bescanviador de calor).

2. Tipus de...

3. Normativa (que regula els elements escollits).

4. Programa/es de manteniment.

5. Fitxa de manteniment.