SGQ

Oberta el Friday, 27 October 2017, 00:00
Venciment: Sunday, 5 November 2017, 23:55

Cerca informació dels següents sistemes de gestió de qualitat:

  • ISO 9001
  • EFQM
  • GMP
  • ICH-Q7

Omple les taules de l'arxiu word que teniu al Moodle