Equips d'impulsió de gasos

Oberta el Thursday, 11 April 2019, 00:00

Escull un equip d'impulsió de gasos (bufadors, ventiladors o compresors) i detalla el seu funcionament. El treball ha de contenir els següents punts:

1. Introducció (Fonament tècnic de funcionament)

2. Tipus (Breu descripció del funcionament de cadascun)

3. Aplicacions industrials