Cas pràctic d'un diagrama de Gantt

Apertura: Thursday, 28 de February de 2019, 00:00
Cierre: Thursday, 7 de March de 2019, 00:00

Has de fer el diagrama de Gantt d'un viatge.

El viatge ha de tenir una duració de 35 dies.

Elements que hi poden sortir:

  1. Medi de transport (bicicleta, avió, motocicleta, vaixell, globus, cavall, burro ....)
  2. Estades en els diferents destins