Activitat vàlvules

Oberta el Friday, 16 November 2018, 00:00

A partir de la presentació de vàlvules, fes una fitxa tècnica de cada tipus de vàlvula.

Cada fitxa ha de tenir:

1. Tipus de vàlvula

2. Dibuix interior de la vàlvula on es vegi el seu funcionament

3. Breu descripció del seu funcionament

Pots trobar informacions: http://ca.neweraflow.com/