Preparem la segona trobada amb l’expert (Grupal)

En aquesta activitat heu de preparar una presentació formal amb els documents i les activitats que heu completat des de que vàreu escollir la idea definitiva. Exposareu la presentació en la segona trobada amb l’expert, així que sigueu professionals i expliqueu els vostres resultats amb claredat i professionalitat.

La vostra presentació ha de contenir, com a mínim:

  • Què hem trobat?
  • Valoració de les idees
  • L'oportunitat
  • Arbre de funcionalitats de l'app
  • Prototip (Balsamiq)
  • Business Model Canvas

(Recordeu assajar la presentació abans d’exposar-li a l’expert. Si és necessari, reviseu les recomanacions de l’activitat “Preparació de la primera trobada amb l'expert”)

Així mateix, prepareu un document on estiguin tots els vostres dubtes exposats de forma senzilla. A part de les preguntes que podeu tenir com a grup, us recomanem que apliqueu a la vostra solució proposada el qüestionari del document " Comprovar que és una bona solució". Finalment, intenteu redactar preguntes concretes i clares (recordeu que l’expert ha d’atendre a molts grups, així que mireu de facilitar-li la feina).

Durant la trobada amb l’expert, anoteu tot allò que sigui rellevant, tant pel que fa al vostre grup com pel que fa a consells o informació útil que pugui donar a altres grups. Recordeu anotar la resposta a totes les preguntes que feu a l'expert, ja que posteriorment haureu de modificar el vostre disseny (si és necessari) en funció dels seus consells o indicacions.

Deseu la vostra presentació al Drive del grup amb el nom presentació_trobadaexpert2_nomdelgrup. No oblideu enviar l'enllaç del document al vostre professor/a.