Business model canvas (Grupal)

Per realitzar aquesta activitat heu d’haver llegit amb atenció el document “Comercialitzem la nostra app”.

Amb les dades del document “comercialitzacio_app”, creeu el vostre llenç de negoci fent servir la plantilla “Business Model Canvas” adjunta als documents del tema. Recordeu que la informació ha de ser precisa i concisa. 

Deseu el document en el Drive de grup amb el nom businessmodelcanvas_nomdelgrup.

Finalment, no oblideu enviar l'enllaç del document al vostre professor/a.