Parts de la comercialització (Grupal)

Per realitzar aquesta activitat heu d’haver llegit amb atenció el document “Comercialitzem la nostra app”.

En aquesta activitat heu de fer l’estudi de la comercialització de la vostra app. Seguint els passos que s’indiquen en el document “Comercialitzem la nostra app”, heu de crear un document on s’indiqui tota la informació requerida en els 7 apartats que definiran la comercialització de la vostra app:

  1. Conèixer la competència
  2. Definir el mercat
  3. Objectius de venda
  4. Material promocional
  5. Accions de promoció i publicitat
  6. Estratègia de preus

Us recomanem que us dividiu en dos grups de treball per fer la vostra feina més eficient. Un cop finalitzada l’activitat, reuniu-vos tots, discutiu els resultats i feu les modificacions adients en cas de ser necessari.

Deseu el document en el vostre Drive de grup amb el nom comercialitzacio_app_nomdelgrup. Finalment, no oblideu enviar l'enllaç del document al vostre professor/a.