Creació del prototip de l'app del grup (Grupal)

A partir de la idea triada i dels mapes d'escenaris i de funcionalitats que heu elaborat, ha arribat el moment de començar a dissenyar una maqueta de la vostra app.

Heu de fer servir l'aplicació Balsamiq. Comenceu per mirar els materials que teniu a l'abast en aquest curs per començar a entendre el seu funcionament. Accediu a l'enllaç que us ha proporcionat el vostre professor/a i feu unes quantes proves per entendre el seu funcionament.

Aquesta aplicació té un entorn molt intuitiu que no presenta cap dificultat per al seu ús. El principal problema és la definició clara de quin voleu que sigui el disseny de la vostra app i per a això cal que ho penseu, discutiu, analitzeu entre tots els membres del grup.

Teniu força temps per arribar a un prototip inicial que, posteriorment, pot tenir canvis en funció del què heu anat discutint i avançant.

Envieu al vostre professor o professora el fitxer corresponent al prototip en el termini establert amb el nom prototip_nomgrup

ATENCIÓ: Recordeu desar el fitxer al vostre Drive de grup