Mapa d'escenaris (Grupal)

Heu de dissenyar el mapa d’escenaris del vostre usuari tipus.

Per fer-ho, imagineu un usuari tipus de la vostra futura app (amb les característiques d’usuari que ja heu d’haver definit prèviament). Traceu el mapa d’escenaris de l’usuari en la situació de fer servir la vostra app. Recordeu que el mapa d'escenaris és una forma útil de descriure què hauria de passar en la interacció de l'usuari i la solució proposada per la vostra app.

Per començar a crear el vostre escenari, heu de plantejar la tasca principal que la vostra app permetrà fer a l’usuari i, partint d’aquest punt, han d’anar sorgint la resta de passos del vostre mapa d’escenaris.

Utilitzeu un programa de full de càlcul per generar el vostre mapa. En la primera fila aneu indicant els diferents passos de la situació que esteu “mapejant”. Les següents files us serviran per indicar les preguntes, els comentaris i/o les idees dels membres del grup que vagin sorgint durant la realització de l’activitat. Recordeu que les cel·les de cada fila han de tenir un color diferent. És important que respecteu els colors per afegir noves dades a la taula. Indiqueu clarament la llegenda de colors del vostre mapa d’escenaris per a què no hi hagi confusions. Us mostrem un exemple:

Mapa d’escenaris: Nom de la situació

Passos de la situació (Color blau)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntes (Color groc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentaris (color verd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idees (color rosa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot donar-se la situació que algun dels passos de la situació no generi preguntes o no generi comentaris...no cal que totes les columnes continguin informació de tots els tipus que heu definit, però SÍ cal que us ho plantegeu per a cada pas.

Podeu afegir o treure columnes a la taula segons us facin o no falta. També podeu afegir files si ho creieu necessari ( però NO treure’n!). Si afegiu una nova fila, no oblideu indicar quin tipus d’informació mostra i designar-li un color diferent a la resta que esteu utilitzant.

En acabar l’activitat, deseu-la en el drive del vostre grup amb el nom mapaescenaris_solució_nomdelgrup. No oblideu enviar l'enllaç del document al vostre professor/a.